השפה העברית

גרשיים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של פיסוק
שאלה של פיסוק
לדף הקודם | לדף הבא


גרשיים (״)
מציינים ראשי תיבות (צירוף של התחלות של מילים), או צירוף של אותיות שאין לו משמעות של מילה. שימו לב: גרשיים יכולים לבוא רק באמצע מילה. שני הקווים הקטנים התוחמים מילה או צירוף מילים בשני צדדיהם נקראים ◄מרכאות.
 • ראשי תיבות: צה"ל (צבא הגנה לישראל), בע"מ (בערבון מוגבל).

  שימוש בנקודות כדי לציין ראשי תיבות היא שיטה לועזית, ומומלץ לא להשתמש בה:
  א"נ - אדון נכבד (ולא א.נ.), ת"ד - תיבת דואר (ולא ת.ד.), ח"נ ביאליק (ולא ח.נ. ביאליק).

 • תאריכים ומספרים עבריים: תשס"ה (◄הרחבה), ט"ו באב, רמ"ח איברים.
 • אותיות השורש של מילה (השורש של המילה מציאות הוא מצ"א).
 • שמות האותיות באלפבית: אל"ף, בי"ת, גימ"ל, דל"ת.

שימו לב ציון שניות (כיחידות זמן או כחלקי מעלה), למשל: 2°1'4" – שתי מעלות, דקה אחת וארבע שניות – נעשה על ידי סימן ה-quotation mark הלועזי (ראו הערה למטה).

כללים לכתיבת ראשי תיבות:
 • בכתיבת ראשי תיבות, המילה תכלול לרוב אות או שתיים מההתחלה של כל תיבה, והגרשיים יבואו לפני האות האחרונה של ראשי התיבות.
 • מקום הגרשיים נשמר גם בנקבה וגם ברבים: מנכ"לית, דו"חות.
 • ראשי תיבות הגויים המשמשים כמילה בשפה (=שאפשר לצרף אליהם סיומות נקבה ורבים; שאפשר להפוך אותן לפועל וכו') אפשר לכתוב גם בלי גרשיים, אם נוצר מהם פועל (דו"ח/דוח - לדווח), או שהמילה הוכרה על ידי האקדמיה ללשון (סמל - סגן מחוץ למניין, תפוז - תפוח זהב).
 • ראשי תיבות הגויים המשמשים כשם של חברה, מקובל לכתוב בלי הגרשיים: רפאל (רשות לפיתוח אמצעי לחימה), מעצ (מועצת עבודות ציבוריות), אלתא (אלקטרוניקה תעשיה אווירית) וכד'.
 • יחידות המידה הנכתבות כמילה אחת, כגון מילימטר, סנטימטר, קילומטר וקילוגרם, מקוצרות כצירוף של שתי תיבות: מ"מ, ס"מ, ק"מ, ק"ג.
 • יש המקצרים את המילה עמודים (ברבים) ע"מ – להבדיל מעמוד בודד שנכתב בקיצור עמ'.
 • יוצא מן הכלל: ד"ר (דוקטור): חיבור אות ראשונה ואחרונה במילה (בהשפעת הלועזית).
 • יוצא מן הכלל נוסף: י-ם (ירושלים): חיבור אות ראשונה ואחרונה (גם כן בהשפעת הלועזית).

המקור לשימוש בסימן הגרשיים הוא בכתבי היד העבריים, שבהם נהגו לכתוב נקודות מעל המילה כדי לציין שמדובר בראשי תיבות או במילה לא-עברית: לעתים כתבו נקודה מעל כל אות במילה ולעיתים שתי נקודות מעל המילה כולה. בעקבות זאת, גם בדפוסים הרבניים ובדפוסים של ספרות ההשכלה מצויינות מילים לא עבריות על ידי גרשיים.


שימו לב נהוג לסמן את הגרשיים על ידי התו האנגלי " (quotation marks) הנמצא בצד ימין של המקלדת.
שימו לב בגופנים עבריים קיים גם סימן מיוחד לגרשיים העבריים (״), הנטוי במקצת ומתאים בגובהו לגובה האותיות העבריות. ניתן להקליד סימן זה על ידי ALT 0216 (◄איך להקליד סימנים מיוחדים).כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022