השפה העברית

כיצד לנקד במקלדת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
הכתב העברי
הכתב העברי
לדף הקודם | לדף הבא


סימני ניקוד: יש לשים את הסמן אחרי האות שאותה רוצים לנקד, לעבור למצב Caps Lock, ואז ללחוץ על מקש Shift ביחד עם אחד המקשים על פי הטבלה.

הניקוד Shift ו- דוגמה
שווא ~ ת ְ
חטף סגול 1 א ֱ
חטף פתח 2 ב ֲ
חטף קמץ 3 ג ֳ
חיריק 4 ד ִ
צרה 5 ה ֵ
סגול 6 ו ֶ
פתח 7 ז ַ
קמץ 8 ח ָ
שין שמאלית סוגר שׂמאלי) שׂ
שין ימנית (סוגר ימני שׁ
חולם - מוֹ
דגש, מפיק, שורוק + פּ,וּ
קובוץ \ ל ֻ

 


הערות

 1. לא כל הגופנים העבריים מציגים נכון את הניקוד: בכמה מהם חסרות חלק מהנקודות, ובאחרים הנקודות אינן ממוקמות נכון. הגופנים הטובים ביותר להצגת טקסט מנוקד הם נרקיסים, פרנק-רוהל או דוד.

 2. אם אין ברשותכם מקלדת עברית, ניתן להשתמש במקלדת וירטואלית.

 3. במטרה להקל על הזכירה, האותיות שליד סימני הניקוד בטבלה שמימין נבחרו על פי המקשים:

  • האותיות א-ח מתאימות למקשי הספרות 1-8,

  • החולם מתאים למקש המינוס (האות מ),

  • הדגש מתאים למקש הפלוס (האות פ),

  • הקובוץ למקש הלוכסן האחורי (האות ל).

  • שין שׂמאלית מוקלדת בסוגר השׂמאלי.

  • שין ימנית מוקלדת בסוגר הימני.

סימנים מיוחדים: יש ללחוץ על המקש Alt, ואז ללחוץ את צרוף הספרות על פי הטבלה. עם שחרור מקש ה-Alt יוקלד הסימן המיוחד.

סימנים מיוחדים Alt ו- דוגמה
◄מקף 0206 ב־
רפֿה (בֿ,כֿ,פֿ - ללא דגש) 0207 פֿ
◄קו מפריד 0150
◄מרכא כפולה פותחת נמוכה 0132 „א
◄מרכא כפולה פותחת גבוהה 0148 ”א
◄מרכא כפולה סוגרת 0147 א“
◄מרכא יחידה פותחת 0146 ’א
◄מרכא יחידה סוגרת 0145 א‘

 


שימו לב: את הספרות יש להקליד ב־"מחשבון" הקטן שנמצא בצד ימין של המקלדת, ולוודא שנמצאים במצב Num Lock.

שימו לב דרך נוספת להקלדת סימן הרפה: מקש Alt ימני בצירוף המינוס בשורת מקשי הספרות העליונה.

שימו לב דרך נוספת להקלדת הקו המפריד (בתוכנת Word בלבד): מקש Ctrl שמאלי בצירוף המינוס בקצה הימני העליון של מקלדת הספרות.

שימו לב את הסימן ₪ (ש"ח) ניתן להקליד על ידי לחיצה על Alt ימני בצירוף הספרה 4 בשורת הספרות העליונה. קל לזכור את זה, כי גם הדולר נמצא שם.

שימו לב כדי להקליד סימנים נוספים שאינם מופיעים במקלדת (כגון ¢, ©, אותיות בשפות זרות וכו'), יש לפתוח תוכנה המציגה את כל הסימנים של הגופן. למשל, במערכת מיקרוסופט אפשר לפתוח את תפריט ה"התחל" (Start Menu) ולהריץ את התוכנית Charmap.

dot בעמוד זה מפורטת שיטת הנקוד הישנה. להסבר על שיטת הניקוד בחלונות 10 לחצו◄כאן.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022