השפה העברית
מילה היום של 
בְּשַׂר תּוֹתָחִים
(מלועזית) כינוי לחיילים הנשלחים להילחם במקום מסוכן שבו מותם קרוב לוודאי
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית