השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
מִמֵּילָא
מעצמו, מאליו; דבר שקורה גם בלי התערבות מבחוץ.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית