השפה העברית
מילה היום של 
בְּרִית
הסכם מקודש בין האדם לבין האל; בפרט בין ה' לבין עם ישראל.
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית