השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
שִׁעֲמוּם
(מערבית) תחושת ריקנות ותסכול הנובעת מחוסר מעש וחוסר עניין
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית