השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
חֲסִיד אֻמּוֹת הָעוֹלָם
ארכאי: גוי צדיק, הזכאי לחיי העולם הבא.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית