השפה העברית
מילה היום של 
טַ·עַם לִפְגָם
דבר שאינו תקין לגמרי, שיש בו לפחות מראית עין של עבירה.
  ◄המשך 

Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2019
Site authoring: bitFormation
השפה העברית