השפה העברית
מילה היום של 
שַׁמְנָהּ וְסָלְתָּהּ
מיטב העם, האליטות.
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית