השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
אֵפוֹד
מין גלימה שעוטה הכוהן במקדש.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית