השפה העברית
מילה היום של 
שִׁילְהֵי דְּקֵיטָא קָשְׁיָא מִקֵיטָא
(מארמית) סוף הקיץ קשה יותר (חם יותר) מן הקיץ
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית