השפה העברית

כיצד לנקד בחלונות 10

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
הכתב העברי
הכתב העברי
לדף הקודם | לדף הבא


במערכות ההפעלה חלונות 8 ו-10 (Microsoft Windows) הוגדרו מחדש מקשי הניקוד. הגדרה זו פשוטה ואינטואיטיבית יותר מ◄השיטה הקודמת, ומומלץ לנסות אותה על פי ההסבר שלהלן.

dot ניתן לחזור בכל עת לשיטה הקודמת על ידי בחירה במקלדת עברית בתפריט "הגדרות שפה ומקלדת" (בלוח הבקרה), ואז לבחור אותה על ידי לחיצה, לעבור למסך אפשרויות (options) ושם לבחור בפריסה הרגילה במקום בפריסה הסטנדרטית.

בשיטה החדשה הניקוד נעשה על ידי לחיצה על שני מקשים: AltGr (מימין למקש הרווח) + מקש ניקוד.
dot מקש הניקוד הוא האות הראשונה בשם סימן הניקוד (ק=קמץ, פ=פתח וכו').
dot במקום AltGr אפשר גם ללחוץ יחד על שני המקשים השמאליים Alt+Ctrl.

הניקוד AltGr ו- דוגמה
שווא ש שְ
חיריק ח חִ
צירה צ צֵ
סגול ס סֶ
פתח פ פַ
קמץ ק קָ
שין ימנית 'W שׁ
שין שמאלית /Q שׂ
חולם ו מוֹ
דגש, מפיק, שורוק ד פּ,וּ
קובוץ \ \ ֻ
חטף סגול ב סֱ
חטף פתח ] פֲ
חטף קמץ ר קֳ

 


הערות

 1. לא כל הגופנים העבריים מציגים נכון את הניקוד: בכמה מהם חסרות חלק מהנקודות, ובאחרים הנקודות אינן ממוקמות נכון. הגופנים הטובים ביותר להצגת טקסט מנוקד הם נרקיסים, פרנק-רוהל או דוד.

 2. אם אין ברשותכם מקלדת עברית, ניתן להשתמש במקלדת וירטואלית.

 3. במטרה להקל על הזכירה, המקשים נבחרו על פי שמות סימני הניקוד:

  • המקשים ש,ח,צ,ס,פ,ק מתאימים לאות הראשונה בשם הניקוד; הדגש מתאים לד'.

  • השי"ן הימנית מתאימה למקש W שצורתו דומה לש'; השי"ן השמאלית לשמאלו.

  • החולם מתאים למקש ו', המסמן את אם הקריאה O.

  • הקובוץ נכתב במקש הלוכסן הדומה לסימן הניקוד בשלוש נקודות.

  • חטף סגול נכתב במקש ב', שמימין לסגול במקלדת.

   חטף פתח נכתב במקש ], שמימין לפתח במקלדת.

   חטף קמץ נכתב במקש ר', שמימין לקמץ במקלדת.

סימנים מיוחדים: יש ללחוץ על המקש Alt, ואז ללחוץ את צרוף הספרות על פי הטבלה. עם שחרור מקש ה-Alt יוקלד הסימן המיוחד.

סימנים מיוחדים Alt ו- דוגמה
◄מקף 0206 ב־
רפֿה (בֿ,כֿ,פֿ - ללא דגש) 0207 פֿ
◄קו מפריד 0150
◄מרכא כפולה פותחת נמוכה 0132 „א
◄מרכא כפולה פותחת גבוהה 0148 ”א
◄מרכא כפולה סוגרת 0147 א“
◄מרכא יחידה פותחת 0146 ’א
◄מרכא יחידה סוגרת 0145 א‘

 


שימו לב: את הספרות יש להקליד ב־"מחשבון" הקטן שנמצא בצד ימין של המקלדת, ולוודא שנמצאים במצב Num Lock.

שימו לב את הסימן ₪ (ש"ח) ניתן להקליד על ידי לחיצה על Alt ימני בצירוף הספרה 4 בשורת הספרות העליונה. קל לזכור את זה, כי גם הדולר נמצא שם.

שימו לב דרכים נוספות להקלדת סימן הרפה במערכות הפעלה שונות:
 • בחלונות 7 (וכנראה גם בהתקנות של חלונות 8 ו-10 על גבי חלונות 7):
  Alt ימני בצירוף המינוס בקצה הימני העליון של מקלדת הספרות.
 • בחלונות 8, 10 ובלינוקס: Alt ימני בצירוף סוגר מרובע ימני [.

שימו לב דרך נוספת להקלדת המקף בחלונות 10:
 • Alt ימני בצירוף המינוס בקצה הימני העליון של מקלדת הספרות.

שימו לב דרכים נוספות להקלדת הקו המפריד:
 • בתוכנת Word: מקש Ctrl שמאלי בצירוף המינוס בקצה הימני העליון של מקלדת הספרות.
 • בחלונות 10: Alt ימני בצירוף סימן השווה (=).

שימו לב כדי להקליד סימנים נוספים שאינם מופיעים במקלדת (כגון ¢, ©, אותיות בשפות זרות וכו'), יש לפתוח תוכנה המציגה את כל הסימנים של הגופן. למשל, במערכת מיקרוסופט אפשר לפתוח את תפריט ה"התחל" (Start Menu) ולהריץ את התוכנית Charmap.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022