השפה העברית - סוגריים
השפה העברית

סוגריים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016
שאלה של פיסוק
שאלה של פיסוק
לדף הקודם | לדף הבא

סוגריים עגולים ( )
משמשים את המחבר כדי להוסיף מידע או זוית ראיה נוספת באופן שלא יפגע ברצף הקריאה.
  • למשל: למתן הסבר או הערה למתרחש, תאור פעולה נוספת הקורית באותו הזמן וכן הלאה.
  • לעיתים הסוגריים כוללים תרגום למילה, הפנייה, מראה מקום או ציון סידורי.
  • בסוף משפט המסתיים בסוגריים יש לשים סימן פיסוק מתאים; ואם בתוך הסוגריים יש משפט עצמאי, יש לשים בסופו גם את סימן הפיסוק שלו: נקודה, סימן קריאה, סימן שאלה וכו'.
  • לאחר הסוגריים לא יבוא פסיק מיוחד. יכול לבוא פסיק אחרי סוגריים, אם הפסיק תקין מבחינת מבנה המשפט גם ללא הסוגריים.

סוגריים מרובעים [ ]
משמשים בדרך כלל את העורך (לא את המחבר) להערות טכניות, כגון: מראי מקום, ציון לקטע שהושמט [...], הצעת השלמה לטקסט חסר וכדומה.

סוגריים אחרים < > { }
משמשים בעיקר בספרות המקצועית.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2016