השפה העברית
כפל משמעויות בבניין הפעיל
כל הזכויות שמורות ©
לדף הקודם | לדף הבא

בניין הפעיל, לפי אבן שושן (המילון המרוכז) הוא -

אחד הבניינים האקטיביים בפועל, נקרא גם: "הבניין הגורם", על שום אחת הוראותיו העיקריות - גרימה לאחר שיעשה פעולה מסוימת. למשל: האם האכילה את ילדה - גרמה שהילד יאכל".

מכאן גם: הפעלה, הבאת אחר לידי מעשה.

האומנם זו אפשרות יחידה לבניין הפעיל?

לא במקרה ניסח אבן שושן את דבריו: "על שום אחת הוראותיו העיקריות" לאמור, יש לבניין הפעיל גם הוראות אחרות. אכן יש שבניין הפעיל מתאר פעולות עצמיות, להבדיל מפעולות הגורמות לאחר לפעול.

דוגמה: האדים - נעשה אדום בעצמו.

ראה ישעיהו א' י"ח: אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו".

מתוך עיון באותו פסוק אפשר לראות כי יש גם אפשרות חליפית לאותה מילה:

"כשלג ילבינו" - (הפעיל, רבים, עתיד) - ייעשו לבנים כשלג (בניין עצמי).

"הלבין פני חברו" - (הפעיל, יחיד, עבר) - גרם לחיוורון בפני חברו (בניין גורם).

וכן גם הקריא - יכול להיות במשמעות של הבניין הגורם, לאמור, עשה שמישהו אחר יקרא, ויכול להיות במשמעות הבניין העצמי - קרא בעצמו בקול רם כדי שאחרים ישמעו.

מנפלאות שפתנו, בבחינת מעט המחזיק את המרובה.


ליצירת קשר עם המחבר: avram@benezra.co.il.
© כל הזכויות שמורות