השפה העברית
כאשר בניינים "פעל" ו"הפעיל" נפגשים
כל הזכויות שמורות ©
לדף הקודם | לדף הבא

לעתים יש דמיון במשמעותו של שורש, בין הפועל פעל [קל] לבין הפועל הפעיל. כך קורה כאשר מדובר בפועל קרא: קרא = השמיע קול מן הכתב, [ועוד פירושים קרובים], וכך גם הקריא [בהפעיל].

לעתים יש דווקא ניגוד בין המילה המובאת מאותו שורש בבניין קל לבין בניין הפעיל – ראו למשל חלש: מאותיות שורש זה מתקבלים שני מובנים נוגדים – חלש [בניין קל] משמעו תש כוחו, ואילו החליש משמעו הכניע, משל, שלט, ניצח.

והנה, גם חלש [בבניין קל] משמעו גם החליש, כך שהחלש הוא גם חזק.

כך הם הדברים לגבי שם הפועל ואילו לגבי שם העצם - הדברים שונים: אחד שהוא רפה ודל לעולם יכונה חלש, וחלש [ח' פתוחה ל' קמוצה] אף פעם לא יהיה חזק.

כאשר נאמר ביהושע בספר שמות פרק י"ז פסוק 13:
"ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" – מובאת המילה "ויחלש" במובן: חלש, בניין קל, על פי הפירוש הפחות שכיח של המילה, והוא: לא "תש כוחו", אלא: "ניצח".

והנה, בהיפוך אותיות: חשל [ח' צרויה ש' סגולה] - משמעו חולשה ואין שום קשר לחשל זה עם חישול [ליבון] הברזל.
לסיום העיון: קרא [בניין קל] והקריא [הפעיל] – דומים בפירושם ואילו חלש הוא היפוכו של החליש, אך חלש פירושו גם – החליש.


ליצירת קשר עם המחבר: avram@benezra.co.il.
© כל הזכויות שמורות