מילון השפה העברית
לדף הבית

הפקעה,חילוט ועיקול

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של משמעות
לדף הקודם | לדף הבא


שלושה מושגים משפטיים עוסקים בהעברה כפויה של רכוש מידי אדם אל הרשויות:

הפקעה (expropriation) – העברה כפויה של בעלות על קרקע
  • השלטון רשאי להפקיע מהאזרחים קרקעות לצורכי ציבור (כגון לסלילת כבישים או לבניית מבני ציבור).
  • ההפקעה היא לטובת הכלל והיא אינה עונש על עבירה או על חוב.
  • על הפקעה ניתן לקבל לרוב פיצוי כספי.

חילוט (seizure, confiscation) – תפיסה של כסף או של רכוש, על פי החוק או בהתאם לחוזה מוסכם
  • חילוט ערבויות: אם ניתנה ערבות לתשלום חוב והחוב לא נפרע, מחלטים (מחלצים) את הערבויות ומעבירים אותן לבעל החוב.
  • חילוט של רכוש ה"קשור לעבירה": על פי החוק, ניתן לחלט כסף או רכוש של אדם שהורשע בעבירות מסויימות, גם אם אינם בידיו אלא הם בחזקתו של אדם אחר.

עיקול (seizure, confiscation) – תפיסת כסף או רכוש של חייב, במטרה להכריח אותו לשלם את החוב, או כתחליף לתשלום החוב.
  • לרוב ניתן לפדות רכוש מעוקל תמורת תשלום החוב.
  • בנסיבות מסויימות, בית המשפט רשאי לבצע עיקול גם כשלא מדובר בחוב כספי.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022