מילון השפה העברית
לדף הבית

עשוי ועלול

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של משמעות
לדף הקודם | לדף הבא


שתי המילים מדברות על ארוע עתידי שיש אפשרות שיתרחש.

עלול
כאשר מדובר באירוע שלילי.
 • "עלול לקבל טומאה" (תוספתא, אוהלות טו ח).
 • עישון סיגריות עלול לגרום לסרטן ריאות.
 • אם תזלזל בלימודיך, אתה עלול להיכשל במבחן.

לשורש על"ל נלווית משמעות שלילית גם במילות שורש אחרות:
 • עלילה - מעשה. בפרט: מעשה רע. הִתְעִיבוּ עֲלִילָה-- אֵין עֹשֵׂה-טוֹב (תהילים יד א). עלילת דם.
 • התעלל - ביצע באדם מעשים רעים; עינה.
 • תעלול - מעשה רע; פגיעה בזולת לשם שעשוע.

עשוי
מילה ניטרלית עם אפשרות למשמעות חיובית.
 • אם תלמד היטב, אתה עשוי להצליח במבחן.

משמעות זו של המילה התגבשה בעברית החדשה.
במקורות היתה למילה עשוי משמעות של דבר צפוי, שסביר להניח שיקרה בנסיבות העניין או מטבע הדברים:
 • "סְפוֹג בין כך ובין כך טמא, מפני שהוא עשוי להכניס (=לספוג לתוכו)" (תוספתא, כלים קמא ו י).
 • "כְּתָב שהוא עשוי להשתנות" (ירושלמי, מגילה י א).
 • "אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה" (בבא קמא קיח ב).
 • "אדם עשוי לזורקו בין העצים" (שבת מח ב).

זוהי משמעות שנשאלה מארמית, מהמילה המקבילה עֲבִיד (עשוי), צורת הבינוני הפעול של הפועל עבד (עשה):
 • "גברא דעביד למיגר" (בבא קמא כ א) - אדם שעשוי לשכור (שסביר להניח שישכור).
 • "מילתא דעבידא לאיגלויי" (שבת י ב) - דבר שעשוי להתגלות (שחזקה עליו שיתגלה).
 • "עביד אניש דפרע בגו זימניה" (בבא בתרא ה א) - עשוי אדם לפרוע [את חובו] בזמן (יש להניח שיפרע).כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022