השפה העברית

אזהרה או הזהרה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


המילה הזהרה היא מילה נדירה יחסית. משתמשים בה כ◄שם הפעולה של הפועל "הזהיר". למשל: "במקרה הזה, הזהרת התושבים אינה נחוצה".

המילה אזהרה היא מילה שכיחה למדי ופירושה הודעה על סכנה או על תוצאה לא רצויה הצפויה לקרות, לרוב בעקבות מעשה של המוזהר. למשל: "שלחתי להם אזהרה" או "לא תינתן אזהרה מראש".

לעיתים משתמשים במילה אזהרה גם כשם פעולה. למשל "הערת אזהרה" הרשומה על דירה בטאבו, פירושה שקיים שיעבוד או חוזה המגביל את הבעלות עליה.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022