השפה העברית

אפעלה והפעלה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של דקדוק
שאלה של דקדוק
לדף הקודם | לדף הבא


לפעלים בבנינים קל, פיעל, הפעיל והתפעל קיים שם פעולה:
  • שמר ← שמירה, חיבק ← חיבוק, הבטיח ← הבטחה, התקדם ← התקדמות.

לשם הפעולה יש שני תפקידים:

  • תפקיד פועלי: האריזה של המוצרים נמשכה זמן רב.
  • כשם עצם: האריזה של המוצרים צבעונית מאד.

לבנין הפעיל יש שני משקלים של שמות פעולה: המשקל הרגיל בעברית הוא "הפעלה", ובנוסף לו, קיים גם המשקל "אפעלה". המשקל "אפעלה" כמעט אינו נמצא במקרא. הוא מופיע פעם אחת בספר ויקרא (ו ח): וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחַ, רֵיחַ נִיחֹחַ אַזְכָּרָתָהּ לה', אבל הוא נפוץ יחסית בתלמוד הירושלמי (אבדלה, אבטלה, אדלקה ועוד), ומופיע גם בתלמוד הבבלי. מקורו של המשקל הזה הוא כנראה בארמית, בדומה למילים המוכרות: אתחלתא, אתנחתא, וכו'.

העברית של ימינו אימצה את שני המשקלים הפעלה ואפעלה, אבל לרוב היא נותנת להם תפקידים שונים: משקל הפעלה משמש לרוב בתפקיד הפועלי וכשם העצם, ובמשקל אפעלה משתמשים כמשקל נוסף לגזירת שמות עצם.

דוגמאות:

  • אזהרה (אזהרה חמורה) - הזהרה (הוא הסתפק בהזהרת העבריין)
  • אזעקה (פעמון אזעקה) - הזעקה (הזעקת המשטרה)
  • אשכבה (תפילת אשכבה) - השכבה (השכבת הילדים לישון)
  • וכן: ◄אבחנה - הבחנה, ◄אחזקה - החזקה.

בתחילת המאה העשרים רווחה גישה אחרת, שבה למשקל "הפעלה" יוחד התפקיד הפועלי, ולמשקל "אפעלה" תפקיד שם העצם.

היו שהתנגדו להבחנה הזאת, וכיום ממעטים להשתמש בה, למעט מספר שרידים שנותרו בלשון המשפטית, כגון: אכשרה, אמצאה ואמתנה.
"האפתעה הגדולה"
שנות ה-1940
"האפתעה הגדולה", שנות ה-1940
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022