מילון השפה העברית
לדף הבית

מפלגה,סיעה ורשימה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של משמעות
לדף הקודם | לדף הבא


מפלגה (political party) - קבוצת אנשים שהתאגדו כדי לקדם מטרות מדיניות או חברתיות וכדי להביא לייצוגם בכנסת וברשויות המקומיות. למפלגה לא חייבים להיות נציגים בכנסת כדי להיחשב למפלגה: "עלה ירוק", למשל, היא מפלגה שאין סיעה מטעמה בכנסת.

סיעה (faction) - ברגע שרשימה מצליחה להיכנס לכנסת היא הופכת בכנסת לסיעה, למרות שהמפלגה או המפלגות המרכיבות אותה ממשיכות להתקיים כמפלגות מחוצה לה. בתנאים מסוימים, סיעה חדשה יכולה להתפצל מסיעה קיימת, או להיווצר מאיחוד סיעות. הסיעה כוללת רק את הנציגים שנבחרו לחברות בכנסת ושמכהנים בה בפועל, ולא את שאר האנשים ברשימה.

בפועל, מקפידים להשתמש במילה סיעה (ולא מפלגה) במקרים הבאים:
  • בהקשרים הנוגעים לבחירות
  • כאשר מסיבה זו או אחרת, הרכב הסיעה אינו חופף להרכב המפלגה (למשל עקב פיצול או איחוד)
  • כאשר מדברים על הרבה סיעות ("סיעות הבית", "סיעות האופוזיציה")

רשימה - בבחירות לכנסת משתתפות רשימות. רשימה לכנסת חייבת לכלול מפלגה אחת לפחות. אפשר שרשימה תכלול יותר ממפלגה אחת (כמו "ישראל אחת" שכללה בזמנו את מפלגות העבודה, מימד, וגשר), ואפשר שהיא תהיה צירוף של מפלגה ותנועה חוץ מפלגתית.

תנועה - כמו מפלגה, אבל בלי הצגת רשימה לכנסת. תנועה חוץ-פרלמנטרית.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022