השפה העברית

עיגול ומעגל

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של צורה
שאלה של צורה
לדף הקודם | לדף הבא


לפעמים יש למונחים מסויימים משמעות שונה בשפת היום-יום ובתחום מקצועי כלשהו. דוגמה טובה לזה היא צמד המונחים עיגול ומעגל. לשני המונחים יש משמעות אחת בעברית הרגילה, אבל הם קיבלו משמעות מדויקת ושונה במקצת בתחום המתמטי.

במתמטיקה מבחינים בין מעגל לעיגול באופן הבא:
  • עיגול - השטח הכלוא במעגל (כולל ההיקף)

  • מעגל - קו בצורת o (ההיקף בלבד)
     
בחיי היום-יום, לעומת זאת, מקובל להבחין בין שני המונחים באופן הבא:
  • עיגול - ציור קטן או חפץ קטן בעל צורה של מעגל (צורת o).
  • מעגל - המקום המוגדר על ידי תנועה מעגלית (תנועה המתחילה ומסתיימת באותו המקום). לרוב אין הכרח שהצורה תהיה "מעגל" מושלם מבחינה גיאומטרית, והעיקר הוא החזרה לנקודת המוצא בלי לעבור פעמיים באותה הנקודה. בסלנג למשל, "לסגור מעגל" פירושו לחזור לאותו המקום או לאותו המצב אחרי זמן.

ההגדרה המתמטית שימושית מאוד - במתמטיקה. בחיי היום־יום מוטב לדעתי להשתמש בהגדרות ה"טבעיות" של המילים, ולא לאמץ את המונחים המתמטיים. לכן נאמר: להקיף בעיגול את התוצאה הנכונה, עוגיות בצורת עיגול; אבל: ריקודי מעגל, לשבת במעגל, מעגל תנועה, הם הלכו במעגלים.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022