השפה העברית

אריות

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
בעלי חיים
בעלי חיים
לדף הקודם | לדף הבא


ששה שמות נקרא האריה: אריה (ארי), כפיר, לביא, ליש, שחל, שחץ. (אבות דרבי נתן, צג ב)

הארי נזכר פעמים רבות בכתבי הקודש בשמות שונים: ארי, גור, כפיר, שחל, לביא, ליש, המורים על זמנים ומצבים שונים שלו והמה: בזמן ילדותו בעוד שהוא יונק משדי אמו נקרא גור, בהגמלו ויצא לטרוף טרף בלי עזרת הוריו יקרא כפיר כמו שנאמר: ותעל אחד מגוריה כפיר היה וילמד לטרוף טרף (יחזקאל יט 3). אריה הוא כאשר יצא מבחרותו והתחבר עם לביאה שהיא הנקבה ממין הזה; בשם שחל נקרא כאשר הגיע לימי הכח והגבורה, ולעת זקנתו כאשר יעזבוהו כוחותיו נקרא ליש.
(אוצר השמות, א.ח. ראזענבערג, נייארק תרע"ו).

הפניה יוסף ברסלבי על הכינויים השונים של האריה במקראכל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022