השפה העברית

שינויי משמעות

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
תהליכי שינוי
תהליכי שינוי
לדף הקודם | לדף הבא


טבע למוות, סכנת מוות

  1. התנקשות או נסיון התנקשות? - האם התנקשות היא הרצח או הנסיון לרצח? כיום אומרים "נסיון התנקשות", אבל התנקשות אינה בהכרח זהה לרצח.
  2. טביעה או טביעה למוות? - פעם טביעה היתה מוות בטביעה. היום ניתן להציל אדם שטבע ולכן אומרים "טביעה למוות" כאשר הכוונה היא שהטובע מת.
  3. סכנת חיים או סכנת מוות? - פעם היו אומרים "סכנת מוות". היום מעדיפים בדרך כלל להשתמש בצורה "סכנת חיים" (סכנה לחיים). צורת הביטוי הזאת נעימה יותר לאוזן, ולכן היא גם אפקטיבית יותר (למשל כשמדובר בשלטי אזהרה).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022