מילון השפה העברית
לדף הבית

איכותי ואיכותני

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של משמעות
לדף הקודם | לדף הבא


האם ניתן לומר "איכותני" (מהמילה איכות) ו"כמותני" (מהמילה כמות)? ומה פירושן

המילים "איכותני" ו"כמותני" הן נסיון לתרגם לעברית את המונחים הלועזיים quantitative ו-qualitative, שמקורם בתחום המחקר המדעי. על פי האקדמיה ללשון, אין בהן צורך: התרגום של qualitative הוא "איכותי" ושל quantitative הוא "כמותי". במילון אבן שושן, לעומת זאת, קיימת המילה "איכותני", אך המילה "כמותני" אינה קיימת.

הצורך במילה "איכותני" נוצר משום שלמילה "איכותי" יש שתי משמעויות: (א) בעל איכות גבוהה, למשל: "מוצר איכותי" (ב) ששייך לתחום האיכות, מבחינת האיכות. למשל: "לצה"ל יש יתרון איכותי על צבאות ערב".

כאשר אנו אומרים "מחקר איכותי" זה יכול לכן להתפרש בשתי דרכים: מחקר שאיכותו גבוהה, או מחקר המודד איכויות. מחקר המודד איכויות הוא למשל דירוג של איכות החיים בערי הבירה בעולם: המחקר בודק האם איכות החיים בעיר א' עולה על זו שבעיר ב', אבל לא נותן לכך מדדים כמותיים ואינו יכול לטעון טענות כמותיות כגון "איכות החיים בעיר א' כפולה מזו שבעיר ב'". את הדו-משמעות הזאת פותרת המילה "איכותני": "מחקר איכותי" הוא מחקר טוב; "מחקר איכותני" הוא מחקר המודד איכויות.

המילה "כמותני" אינה קיימת במילון, מפני שבניגוד למילה "איכותי" שפירושה הוא "בעל איכות טובה", למילה "כמותי" לא קיימת המשמעות של "בעל כמות גבוהה". לכן, לכאורה המילה "כמותי" מספיקה ואין צורך במילה נוספת. דרך אגב, אי-הסימטריה הזאת קיימת גם באנגלית: quality הוא שם תואר (למשל a quality car), אבל quantity אינו שם תואר.

עם זאת, מטעמי אנלוגיה למילה "איכותני", יש נטיה היום להשתמש גם במילה "כמותני". שימוש נוסף במילה "כמותני" הוא כשם עצם, במשמעות של "אדם החוקר מחקרים כמותיים", בדומה למקבילו ה"איכותני" - "האדם הדוגל במחקרים איכותניים".


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022