השפה העברית
מלים לועזיות באופנה
כל הזכויות שמורות ©
לדף הקודם | לדף הבא

בתקשרת ובפי נושאי תפקידים נפוצו בזמן האחרון מספר מונחים לועזיים שיש להם מקביל עברי יותר יפה ומדויק. השמוש במלים הלועזיות הללו מעיד על חוסר הבנת המונח הלועזי או על ידע קלוש בעברית.
שיימינג, הכלמה
בתקשרת מופיעים ספורים על אנשים שנעשה להם 'שמינג'. מלה אנגלית,שם פעולה הנגזרת משם העצם 'שם SHAME בושה. בירמיהו פרק נ''א נכתב 'בשנו כי שמענו חרפה כסתה כְּלִמָה פנינו כי באו זרים על מקדשי בית ה'. אמירה נכונה לצערנו גם לימינו. בבנין הפעיל יהיה שם הפעל, להכלים, ושם הפעולה הַכְלָמָה. בספור על דוד ונבל הכרמלי, (ספר שמואל א' פרק כ''ה) שלח דוד נערים לומר לנבל 'ועתה שמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשר לך, היו עמנו לא הכלמנום ולא נפקד להם מאומה'. הפעל מופיע בהמשך בצורה סבילה בבנין הָפְעַל. אחד הנערים של נבל אומר לאביגיל אשת נבל על נערי דוד 'והאנשים טובים לנו מאד ולא הָכְלַמְנוּ ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו אתם בשדה'.
סניוריטי, ותק
שופטי בית המשפט העליון דנים בענין 'סניוריתי'. בעת בחירת נשיא חדש לבית המשפט, בודקים מי השופט אשר שרת תקופה יותר ארוכה מכל חבריו ואומרים כי המנוי לתפקיד נעשה על פי 'סניוריתי'. באנגלית המלה SENIOR משמעותה אדם בדרגה יותר גבוהה או אדם יותר מבוגר. המלה ותיק בעברית פרושה מהימן שאפשר לסמוך עליו. בערבית 'אנא ואת֗ק (ת רפה) מנהו', אני סומך עליו.
בפיוט 'אדון הסליחות' נאמר 'הדור בנפלאות, ותיק בנחמות'. מוכר הבטוי 'תפלת ותיקין', הללו המשכימים להתפלל. למלה ותיק משמעות נוספת. בימינו אנו מדברים על שכון ותיקים. על ותיקי הקבוץ, ותיק במשמע מי ששרת או שהה הרבה זמן, בהנחה כי אדם שעבד למשל הרבה שנים נעשה מומחה ואפשר לסמוך עליו.
בעברית אומרים 'ותק' ולא סניוריטי. נשיא בית המשפט נבחר בשיטת הותק.

חנכה שמחה
בהדלקת נרות חנכה אומרים 'הנרות הללו קדש הם, וכל שמונת ימי חנכה אין לנו רשות להשתמש בהם'. ימי חנכה, זכר לחנכת בית המקדש. חנכה אינה נקראת חג.
בימים אלה נשמע האחול חג חנכה שמח ואף הקצור המוזר 'חנכה שמח', אולי בהשמעת אחולים באנגלית על חג המולד הנוצרי, 'האפי כריסמס', חג מולד מאושר. בשנה העברית שלשה חגים , חג הפסח, חג השבועות וחג הסכות. בחגים אלה היתה נהוגה עליה לבית המקדש.
בערבית המלה חג' פרושו עליה לרגל. מי שעלה למכה בזמן עיד אל אצ֗חא, חג הקרבן, נקרא חג'י. כנוי נמוס של כבוד לאשה מבוגרת הוא חג'יה.
© כל הזכויות שמורות