השפה העברית
שילובי אותיות בכתיבה בעברית
כל הזכויות שמורות ©
לדף הקודם | לדף הבא

אותיות משולבות יוצרות משמעויות מעניינות בעברית אף שהמקור לכך הוא בטעות.

השילוב – מהותו צירוף גראפי של אותיות דפוס או כתב ויצירת מלים חדשות, שונות, אחרות מהכוונה המקורית.

לדוגמא: שילוב האותיות נ + ו יוצר כאשר הן מודפסות בצמידות את האות ט – וכך הופך נופל לטפל... מדובר בטעות גראפית הנובעת משילוב האותיות, ויש וטעות זו יוצרת משמעות חדשה, דומה לכוונה המקורית או שונה ממנה:
בכור שטן = בכור שנון [האות ט' נפרדת לאותיות נ' + ו].

"אין נידונין לא ללודים ולא לנהרדעאים" [פסחים ס"ב] =
"אין שונין לא ללודים ולא לנהרדעאים" [רש"י].
השילוב של האותיות נ + י + ד יוצר ביחד את האות המעוטרת ש, וכך עוברים מ'נידונין' ל'שונין'.

המכוור הוא מכמר; מעניין כי המכוור הוא מלשון כוורת, ויש לו דמיון למכמר שהוא רשת. בנוסף, אם המכוור מכבר – הרי הוא ממש רשת [מכבר נחושת בבניית אוהל מועד].

נושא האותיות המשולבות טרם מוצה מחקרית ואשמח לקבל הדים בעניין זה מהקוראים.


ליצירת קשר עם המחבר: avram@benezra.co.il.
© כל הזכויות שמורות