השפה העברית

דרמטי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


המילה דרמטי (מן המילה דרמה) נכתבת בטי"ת. זה הכתיב הנכון היחיד.

לפני מספר שנים, האקדמיה ללשון קבעה לשם התואר הנגזר מהמילה "דרמה" את הכתיב "דרמתי", בתי"ו. ההגיון היה שהסיומת -ה של המילה "דרמה" היא סיומת עברית ולכן אפשר להשתמש גם בסיומת התואר העברית -תי.
אלא שהמילה "דרמה" בבירור אינה מילה עברית, כמו שעולה למשל מן ההגייה המלעילית שלה – אילו המילים דרמה ודרמתי היו באמת מילים עבריות, ההגייה שלהן היתה צריכה להיות במלרע (draMA ו-dramaTI)*.
לאחר מחשבה מחדש, ביטלה האקדמיה ללשון את ההחלטה הזאת והחליטה לחזור לכתיב המקורי בטי"ת.


*דוגמה להגייה מלרעית של המילה דרמטית: בסרטון המצורף בשניה 41 ('חידון התנ"ך'):  כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022