השפה העברית

קדיש

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
למה התכוון המשורר?
למה התכוון המשורר?
לדף הקודם | לדף הבא


הקדיש הוא אחת התפילות החשובות בעם ישראל, ולשונו ארמית מתובלת עברית.

הנוסח המובא כאן נקרא "קדיש יתום". והמילים ה◄ארמיות מודגשות ומוסברות שוב למטה.

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא.
בְּעָלְמָא דִּי בְרָא כִרְעוּתֵיהּ,
וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ ,
[ וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵיהּ , וִיקָרֵב מְשִׁיחֵיהּ 1]
בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל,
בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן.

יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא.

יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֵיהּ דְּקֻדְשָׁא,
בְּרִיךְ הוּא.
לְעֵלָּא מִן כָּל בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא, תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחָמָתָא2, דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא , וְאִמְרוּ אָמֵן.
יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא , וְחַיִּים [טוֹבִים 3] עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן.
[יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא, חַיִּים וְשָׂבָע וִישׁוּעָה וְנֶחָמָה וְשֵׁיזָבָא וּרְפוּאָה וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה וְכַפָּרָה וְרֵיוַח וְהַצָּלָה, לָנוּ וּלְכָל עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן. 4]
עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן.

1 לא נאמר בנוסח אשכנז ובנוסח איטליה.
2 על פי נוסח אשכנז: וְנֶחֱמָתָא.
3 נאמר בנוסח ספרד בלבד.
4 לפי נוסח עדות המזרח.


שְׁמֵיהּ רַבָּא - שמו הגדול.
בְּעָלְמָא דִּי בְרָא כִרְעוּתֵיהּ - בעולם שברא כרצונו
וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ - וימליך (תמלוך) מלכותו
וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵיהּ - ויצמיח ישועתו
מְשִׁיחֵיהּ - משיחו
בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן - בחייכם ובימיכם
בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב - במהרה ובזמן קרוב
מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא - מבורך לעולם ולעולמי עולמים (כלומר לנצח נצחים). ~כל הקמצים גדולים~
[ מזכיר את הנאמר בספר דניאל (ב כ): לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי-אֱלָהָא מְבָרַךְ, מִן-עָלְמָא וְעַד עָלְמָא ]
שְׁמֵיהּ דְּקֻדְשָׁא - שמו של הקדוש
בְּרִיךְ הוּא - ברוך הוא
לְעֵלָּא מִן כָּל בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא - למעלה מעל כל הברכות והשירות
תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא - התשבחות והנחמות
דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא - הנאמרות בעולם
שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא - שלום רב מן השמים
וְשֵׁיזָבָא - והצלה (חיים ושובע ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה).כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022