מילון השפה העברית
לדף הבית

"לאתרג"

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


מושג שהומצא על ידי העיתונאי אמנון אברמוביץ' כפרשנות להתנהגות התקשורת בתקופה שלפני ◄ההתנתקות.

באותו הזמן עלו כלפי אריאל שרון, ראש הממשלה דאז, חשדות בשחיתות. אברמוביץ' טען שההתנתקות חשובה יותר ממיצוי הדין עם שרון, ולכן על אנשי התקשורת להמנע מלתקוף את שרון, כדי שלא לפגוע בהתנתקות.

הפועל "לאתרג" נגזר מהמילה אתרוג. כזכור, האתרוג, לצד הלולב, ההדס והערבה, הוא אחד מארבעת המינים של סוכות. במסגרת מצוות ארבעת המינים, אנו נדרשים לשמור על האתרוג מפני כל פגיעה, וכדי למנוע ממנו כל נזק נהוג לשמור אותו בקופסה עטוף בצמר גפן כך שישמר יפה ומושלם.

לפי אברמוביץ', כמו שבסוכות שומרים על האתרוג, כך על התקשורת להגן על שרון כדי שלא להפריע לו לבצע את ההתנתקות.

מושגים נגזרים: "איתרוג" ("אתרוגיזציה").

הפניה הדווח על דבריו המקוריים של אברמוביץ'.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022