מילון השפה העברית
לדף הבית

עובר למועד

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


הצירוף עובר ל.. פירושו "לפני".

מקורו של הביטוי הוא בלשון חז"ל:
  • "כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן" (מגילה כא ב)

היום משתמשים בביטוי בעיקר בלשון המשפטית, ובמיוחד נפוץ הצירוף עובר למועד:
  • "תגובת המשיבים תוגש עובר למועד הדיון"
  • "יש להתייצב בשדה התעופה שעתיים עובר למועד ההמראה"


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022