השפה העברית - בתר־
מילון השפה העברית
לדף הבית

בתר־

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא

בָּתַר – אחרי, אחר (מארמית: קיצור של "באתר").

תחליף עברי לקידומת הלועזית post.

בתר מקראי (post biblical) - שאחרי תקופת המקרא.
ספרות בתר-מקראית - ספרות מהתקופה שאחרי המקרא.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016