מילון השפה העברית
לדף הבית

אמתלא או אמתלה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


המילה אֲמַתְלָא היא מילה ב◄ארמית שפירושה דבר שיש בו ממש, נימוק מתקבל על הדעת לביטול או לשינוי של עדות. המילה הארמית קרובה לשורש העברי מש"ל:
  • "אמרה: 'אשת איש אני' וחזרה ואמרה: 'פנויה אני' - אינה נאמנת; ואם נתנה אמתלא לדבריה - נאמנת" (כתובות כב א).

בעברית של ימינו, פירוש המילה אמתלה הוא תואנה, תרוץ שנוח להשתמש בו, כדי להצדיק מעשה או התחמקות ממעשה: "הנאשם חיפש לו אמתלה להתנפל על המתלונן".

שימו לב בהתאם ל◄קביעת האקדמיה המילה העברית נכתבת בה"א בסופה ולא באל"ף: אמתלה.

באנגלית: pretext

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022