מילון השפה העברית
לדף הבית

איסטרא בלגינא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


הפתגם איסטרא בלגינא קיש קיש קריא הוא משל לאדם שאין בו הרבה חוכמה אך הוא מרעיש הרבה יותר מחכמים ממנו. פירושו המילולי: כד שיש בו מטבע אחד עושה הרבה רעש.

מקור הפתגם הוא בדיון תלמודי על הפסוק "בְּלֵב נָבוֹן תָּנוּחַ חָכְמָה; וּבְקֶרֶב כְּסִילִים תִּוָּדֵעַ" (משלי יד לג):
אמר ר' יוסי בן ר' חנינא: [..]
"בלב נבון תנוח חכמה" - זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם
"ובקרב כסילים תודע" - זה תלמיד חכם בן עם הארץ
אמר עולא: הינו דאמרי אינשי (כלומר, כמו שנהוג לומר):
"איסתירא בלגינא קיש קיש קריא" (ב"מ פה ב)

הביטוי הציורי משווה בין שני סוגים של תלמידי חכמים. האחד דומה לכלי ריק שיש בו מטבע אחד בלבד ולכן הוא מרעיש מאוד בכל הזדמנות (קִישׁ קִישׁ קָרְיָא - קורא "קיש קיש"). השני דומה לכלי מלא מטבעות, שאינו עושה רעש גם אם מטלטלים אותו.

איסטרוס (Istros) היא מושבה יוונית שנוסדה במאה השביעית לפני הספירה ליד הדלתא של הדנובה בים השחור. מאז המאה החמישית לפני הספירה הונפקו בה מטבעות שונים וביניהן מטבעות יווניים מסוג סטאטר (stater):
  • "זו היתה עשירה מכולם שהיו בה איסטראות של זהב ודריאכונות של זהב" (תוספתא, שקלים ב ד).

אִיסְתֵּירָא - סטאטר שהוטבע ב-Istros
350-400 לפני הספירה

לְגִינָא הוא בקבוק או כד קטן: "נותנים ביצה במסננת של חרדל ועושין יינו מילין בשבת. ר' יהודה אומר: בשבת - בכוס; ביום טוב - בלגין; ובמועד - בחבית" (משנה, שבת כ ב).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022