מילון השפה העברית
לדף הבית

שלהי דקייטא קשיא מקייטא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
שִׁילְהֵי דְּקֵיטָא קָשְׁיָא מִקֵיטָא
סוף הקיץ קשה יותר (חם יותר) מן הקיץ (מארמית).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020