מילון השפה העברית
לדף הבית

ביטויים הלכתיים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
ביטויים ומקורם
לדף הקודם | לדף הבא


בטל בשישים – זניח וחסר חשיבות; עניין שולי שאין צורך להתייחס אליו.

טובל ושרץ בידו - אדם המטיף לאחרים בעוד שהוא עצמו אינו נקי כפיים.

מטהר את השרץ בק"ן טעמים - ביקורת כלפי מי שמנסה למצוא סיבות לקבל דבר פסול.

מערבב מין בשאינו מינו - מערבב בין שני דברים שאסור לערבב ביניהם.

עשויים מעור אחד - אנשים הדומים בתכונותיהם, בדעותיהם ובמזגם. במקור: כינוי לתפילין העשויות מחתיכה אחת של עור.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022