מילון השפה העברית
לדף הבית

פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

כל מלאכה ואפילו הבזויה ביותר עדיפה על קיבוץ נדבות.

פְּשׁוֹט נבלה - לפשוט (להפריד) את העור של נבלה.

  • נבלה² – בהמה שנשחטה שלא כדין (בלשון המשנה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019