מילון השפה העברית
לדף הבית

התגבר כארי (למלאכתו)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

פנה למלאכתו בעוז ובגבורה.

"רבי זירא אמר: 'עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי'" (ברכות ג ב).

  • ארי – מילה אחרת ל"אריה"; משמשת לרוב כשם עצם כולל.
  • גבר – ארכאי: היה חזק, היה בעל כוח.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022