מילון השפה העברית
לדף הבית

הסיח את דעתו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הסיט אותו ממחשבותיו; גרם לו להפסיק להתרכז.

"יסיח דעתו מדברים אחרים" (שבת פב א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022