מילון השפה העברית
לדף הבית

הסביר פנים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הִסְבִּיר פָּנִּים
התייחס יפה, במאור פנים, בסבר פנים יפות.

"אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים" (תענית ח א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022