מילון השפה העברית
לדף הבית

המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

אימרת חז"ל על הצורך בשמירת כבוד הזולת.

(בבא מציעא נח ב).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019