מילון השפה העברית
לדף הבית

המוציא מחברו עליו הראיה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה
מי שבא בתביעה כספית אל הזולת צריך להוכיח את טענתו באמצעות ראיות.

כלל זה הוא אחד מדיני המשפט העברי (משנה ב"ב טו; משנה בכורות ב ועוד).

  • ראיה – דבר מוחשי המהווה עדות לנכונות של טענה (מונח מקצועי).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022