מילון השפה העברית
לדף הבית

הלכה למעשה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה
לימוד משולב של התיאוריה ביחד עם העשייה.

מקור הביטוי הוא בתלמוד:
מר סבר הלכה עדיפא, ומר סבר מעשה רב [=עדיף]. תנו רבנן: אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה.
(ב"ב קל ב)
כלומר, כדי לדעת איך לנהוג אין להסתפק בלימוד התיאורטי ואין לחקות באופן עיוור את הנוהגים לפי ההלכה, אלא יש לפעול לפי פסיקת הלכה מוסמכת המפרשת את התיאוריה ומתאימה אותה למציאות.


  • הלכה – כלל הדינים והמצוות שעל פיהם מצווה היהודי לנהוג.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022