מילון השפה העברית
לדף הבית

היום קצר והמלאכה מרובה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אימרה של חז"ל המתארת בעיה נפוצה.

בביטוי המקורי מתוארות צרות נוספות:
רבי טרפון אומר: 'היום קצר והמלאכה מרובה,
והפועלים עצלים, והשכר הרבה ובעל הבית דוחק'.
(אבות ב יח)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022