מילון השפה העברית
לדף הבית

הוא טוען בחיטין והם מודים לו בשעורין

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2021


אדם שמדבר על עניין אחד ומקבל תשובה על עניין אחר.

המקור לביטוי הוא בדברי חז"ל על יעקב אבינו שטען כלפי בניו על מעשה שכם והם ענו לו לא לעניין.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2021