מילון השפה העברית
לדף הבית

הגונב מגנב פטור

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

בלשון הילדים: מותר לגנוב מגנבים.

התלמוד קובע שמי שגונב חפץ גנוב מבלי לדעת שהוא גנוב חייב בתשלום רק פעם אחת: עליו להחזיר את הגניבה לבעליה המקוריים אך הוא אינו חייב לשלם לו פיצויים. במקור: "אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל" (ב"ק סב ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022