מילון השפה העברית
לדף הבית

הארי שבחבורה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

המנהיג בקבוצת אנשים; האדם החשוב והבולט בחבורה.

(ב"ב פח א; סנהדרין ח ב; קידושין מח ב; שבת קיא ב).

  • ארי – מילה אחרת ל"אריה"; משמשת לרוב כשם עצם כולל.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022