השפה העברית

מפתח הסימנים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019
– צורה לא תקנית או מילת סלנג
שימו לב – הערה לתשומת לב. לרוב: תיקון שגיאה רווחת
◄ – קישור לעמוד אחר באתר
הפניה – הפנייה למקורות נוספים (העמוד ייפתח בחלון נפרד)
– פתיחת תמונה בחלון חדש
– קישור לקובץ PDF (ניתן לפתיחה בתוכנת Adobe Acrobat)
– קישור לקובץ Microsoft Word Document
– שמיעת הסבר קולי
- הצגת קטע וידאו באתר YouTube
מילה או ביטוי - לחיצה מעבירה לעמוד ובו הגדרה או הסבר מורחב.
מונח דקדוקי – העברת הסמן מעל המילה מעלה הסבר בחלונית (tooltip). לחיצה מעבירה לעמוד ובו הסבר נוסף.

ציוני מקורות:

  • מן המשנה: (משנה, חגיגה א א)
  • מן התלמוד הבבלי: (כתובות ו סו)
  • מן התלמוד הירושלמי: (ירושלמי, ברכות א א)


חלון ובו הרחבה, כולל מקורות והסבר דקדוקי מעמיק יותר

חלון ובו הסבר מן המילון או מהאקדמיה ללשון

חלון ובו ציטוט של שיר