השפה העברית

ביבליוגרפיה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

להלן המקורות הכתובים העיקריים שנעזרתי בהם. כמו כן, נעזרתי לעיתים במילוני אבן שושן, רב מילים ובן יהודה.

אוצר המורה, כתיב מלא או חסר, הסתדרות המורים בישראל, תל־אביב תשכ"א.
האקדמיה ללשון העברית, החלטות האקדמיה בדקדוק, לשוננו לעם - מהדורה שנייה, ירושלים תשס"ז 2006.
יצחק אבינרי, יד הלשון, יזרעאל, תל־אביב תשכ"ה 1964.
יהושע בלאו, תורת ההגה והצורות, הקיבוץ המאוחד 1972.
אליעזר בן-יהודה, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, בן-יהודה הוצאה לאור לזכר אליעזר בן-יהודה.
אבא בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, תשכ"ז - תשל"א.
אבא בנדויד, מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה, רשות השידור-מרכז ההדרכה, ירושלים תשל"ד 1974.
שאול ברקלי, לוח הפעלים השלם, ראובן מס, ירושלים 1970.
שאול ברקלי, לוח השמות השלם, ראובן מס, ירושלים תשל"ו.
רבקה גונן, תולדות הכתב העברי, מוזאון ישראל - אגף הנוער.
עדה ירדני, ספר הכתב העברי, כרטא, ירושלים 1991.
כללי הפיסוק וכללי הכתיב חסר הניקוד, האקדמיה ללשון עברית, ירושלים תשס"ב.
שמואל דוד לוצטו (שד"ל) מעובד על ידי אברהם כהנא, דקדוק לשון עברית, תושיה, ורשה תרס"א.
ראובן סיוון, לקסיקון לשיפור הלשון, קרני, תל־אביב תשכ"ט.
ראובן סיוון, לשון בתחייתה - שיחות על חידושי מילים, לשוננו לעם, מחזור יז, קונטרס ז-ח, תשכ"ו.
ראובן סיוון, על אובני לשון ימינו, סקרים ומחקרים, א רובינשטיין, ירושלים 1976.
יוסף קלוזנר, דקדוק קצר של העברית החדשה, מצפה, תל־אביב תרפ"ה.
יעקב רבי, שיחות על עברית, ספרית פועלים, תל־אביב תשל"ז 1977.
חיים רבין, תולדות הלשון, רשימות לפי הרצאות, ערכה ר' רוזנברג, ירושלים תשכ"ט.
משה שולבוים, אוצר המילים הכללי, לבוב תר"ם 1880.

F. Brown, S Driver, C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Hendrickson Publishers, 2005.


בנוסף לזה, נעזרתי במקורות מקוונים רבים. ניתן למצוא את חלקם ב◄רשימת הקישורים, ואחרים מפורטים בשוליים של הדפים עצמם.