מילת היום של 
מוּרָם מִעַם
נישא, נעלה; אדם בעל המעמד הגבוה ביותר.
"כי כחלב מורם מקודש - כן דויד מישראל" (בן סירא, מז ב). "ידעתי כי מורם אנכי מהמון העם" (ליליינבלום, חטאות נעורים ב, 1876).
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית