השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
בַּר פְּלוּגְתָּא
(מארמית) יריב לוויכוח. אדם שיש עמו מחלוקת
בתלמוד: חכם שבדרך כלל נחלק עם חכם אחר והם למעשה זוג שנחלקים זה עם זה כמעט באופן קבוע.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית