השפה העברית


מילת היום של 
נִטְרֵל
(מאנגלית) גרם לאדם או לדבר-מה לאבד את יכולתו לפעול או להזיק
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית