מילת היום של 
קֻפַּת-שְׁרָצִים
כינוי לאוסף של עבירות פליליות ואתיות של אדם; לרוב: שלא נחשפו לציבור.
על פי הביטוי: "אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו" (יומא כב).
  ◄המשך 
עברית לומדים עם המורים הכי טובים מישראל
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2014
Site authoring: bitFormation
השפה העברית